PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thu Hiền
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Thúy
3Tiếng Việt1CVũ Thị Thảo
4Tiếng Việt1DNguyễn Thị Khuyên
5Tiếng Việt2ANguyễn Thị Vòng
6Tiếng Việt2BĐỗ Thị Hải Anh
7Tiếng Việt2CVũ Kim Huế
8Tiếng Việt2DNguyễn Thị Tứ
9Tiếng Việt2EPhạm Thị Huyền
10Tiếng Việt3ANguyễn Thị Hằng
11Tiếng Việt3BNguyễn Thị Trang
12Tiếng Việt3CNguyễn Thị Thúy Hằng
13Tiếng Việt3DLê Văn Diến
14Tiếng Việt3ENguyễn Thị An
15Tiếng Việt4ABùi Thị Chiến
16Tiếng Việt4BNguyễn Nga Sơn
17Tiếng Việt4CPhạm Thị Thu Hoài
18Tiếng Việt4DĐoàn Thị Phương Thảo
19Tiếng Việt4ENguyễn Thị Long
20Tiếng Việt5ANguyễn Thị Nõn
21Tiếng Việt5BHoàng Văn Đại
22Tiếng Việt5CĐỗ Thị Đủ
23Tiếng Việt5DNguyễn Thị Thu